Oferta

 1. Usługi księgowe
  • Księgi handlowe
  • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  • Ewidencja przychodów
  • Karta podatkowa
  • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
  • Ewidencja środków trwałych
  • Sprawozdawczość finansowa (roczna, kwartalna, miesięczna)
  • Tworzenie polityki rachunkowości
 2. Kadry i płace; ZUS
  • Listy płac (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne)
  • Deklaracje ZUS, PIT, PFRON
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach
  • Rozliczenia z ZUS (elektronicznie)
  • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
  • Nadzór nad dokumentacją kadrową
  • Doradztwo w zakresie bieżących problemów kadrowo-płacowych
 3. Usługi dodatkowe:
  • Pomoc w uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej
  • Doradztwo w pozyskaniu środków finansowych (kredyty bankowe, fundusze unijne)
  • Okresowe przeglądy ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej
  • Roczne rozliczenia podatkowe osób fizycznych
  • Analizy finansowe, wnioski kredytowe, biznes plany
  • Usługa odbioru i dostarczania dokumentów do Klienta
  • Prowadzenie obsługi księgowej przez Internet
  • Pomoc w organizacji wymaganych szkoleń bhp pracowników
  • Prowadzenie rachunkowości w języku angielskim, polskim i niemieckim

Szybka wycena usługi księgowej